Chính sách bảo mật

Viettour3mien cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng. Chính sách bảo mật của Viettour3mien bao gồm các nội dung sau:

  1. Thu thập thông tin: Viettour3mien chỉ thu thập thông tin cần thiết để xử lý các dịch vụ du lịch cho khách hàng. Các thông tin thu thập bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin tài khoản ngân hàng (nếu khách hàng thanh toán trực tuyến).

  2. Sử dụng thông tin: Viettour3mien sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để xử lý các yêu cầu và cung cấp các dịch vụ du lịch cho khách hàng. Viettour3mien có thể sử dụng thông tin khách hàng để liên lạc với khách hàng về các thông tin liên quan đến dịch vụ.

  3. Chia sẻ thông tin: Viettour3mien không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các đối tác liên quan đến việc xử lý dịch vụ du lịch. Viettour3mien đảm bảo rằng các đối tác của mình tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin.

  4. Bảo vệ thông tin: Viettour3mien sử dụng các biện pháp bảo mật thông tin để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ an toàn và không bị truy cập trái phép, mất mát hoặc thay đổi.

  5. Quyền của khách hàng: Khách hàng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình tại bất kỳ thời điểm nào. Khách hàng cũng có quyền yêu cầu rằng Viettour3mien ngừng sử dụng thông tin của họ để liên lạc hoặc cung cấp dịch vụ.

  6. Thay đổi chính sách: Viettour3mien có thể thay đổi chính sách bảo mật của mình vào bất kỳ thời điểm nào và sẽ thông báo cho khách hàng về bất kỳ thay đổi nào trên trang web của mình.

Viettour3mien luôn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đảm bảo rằng tất cả các thông tin được xử lý với sự cẩn trọng và đảm bảo an toàn.

Tour nổi bật

5/5
Giá chỉ từ: 1,250,000 vnđ/người
Quay về
Tiếp theo